Vi viser filmen «Take These Broken Wings»

Grete JohnsenBlogg

På temamøte onsdag 6. september kl 17.00 viser vi filmen

«Take These Broken Wings» [«Ta Disse Brukne Vinger»]. Det er en filmdokumentar av regissør og tidligere psykoterapeut Daniel Mackler, som viser at mennesker kan bli helt friske fra schizofreni uten psykofarmaka. I følge størsteparten av feltet innen psykisk helse, og selvsagt farmasi industrien, er dette ikke mulig. Filmen fokuserer på livene til to kvinner – heltinner for meg – som begge ble friske fra schizofreni. Filmen sporer røttene for deres

schizofreni tilbake til barndomstraumer, og beskriver inngående den vellykkede terapien med begavede terapeuter.

Den første kvinnen er Joanne Greenberg (som har vært helt frisk i over 50 år), den bestselgende forfatteren av «Jeg Lovet Deg Aldri en Rosenhage». Den andre kvinnen er Catherine Penney (som har vært helt frisk i over 30 år), en psykiatrisk sykepleier i California, hvis tilfrisknings fortelling ble nedtegnet av hennes terapeut, Daniel Dorman, MD, i boken «Dante’s Cure: A Journey Out of Madness».

Deres bidrag er innvevd med intervju med kjemper på schizofrenifeltet. Dette inkluderer Peter Breggin, MD (forfatter, Toxic Psychiatry/Giftig Psykiatri), Robert Whitaker (journalist, forfatter, «Mad in America/Gal i Amerika og Anatomy of an Epidemic/Epidemiens Anatomi), ag Bertram Karon, PhD (forfatter, «Psykoterapi i forhold til Schizofreni: Treatment of Choise»). Med i filmen er også over 100 intervju klipp av fremmede som er filmet i New York City’s Washington Square Park, og som deler sine synspunkter på schizofreni.

Filmen er tekstet på 19 språk.