Temamøte 7. mars kl. 17-19 på WSO

Lise Faye-PetersenWSOposten1

«Åpen dialog»

Velkommen til temamøte om Åpen dialog, nettverksmøter og psykosehvisking!

De fleste av oss som er medlemmer i WSO, har dårlige erfaringer med måten vi er blitt møtt på som pasienter eller pårørende i psykiatrien. Mange av oss har vært utsatt for diskriminering, umyndiggjøring, trakassering og ren vold, under dekke av det som kalles «nødvendig behandling»: eller kort og godt tvang. Finnes det en bedre måte å møte mennesker i psykose på enn å ty til brutal realitetsorientering, reimlegging og tvangsmedisinering? Jeg vil si ja!

ÅPEN DIALOG og nettverksmøter er ingen behandlingsmetode, men en respektfull måte å møte mennesker i krise på. De siste to årene har jeg vært student på videreutdanningen Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse ved NTNU, avdeling Gjøvik. Jeg har valgt å fordype meg i det jeg kaller psykosehvisking: Den åpne samtalen der fagpersonen forholder seg aktivt og med oppriktig interesse for det metaforiske psykosespråket og møter Den Andre der den er, midt i den psykotiske forestillingen.

På WSOs temamøte den 7. mars inviterer jeg til en åpen samtale om åpne dialoger, nettverksmøter og psykosehvisking. Jeg starter kvelden med en kort innledning, og resten av møtet blir ledet som et nettverksmøte, i den åpne dialogens og de reflekterende prosessers ånd. Vel møtt!

Dialogisk hilsen Merete Nesset