WSO Oslo og Akershus inviterer til temamøte om funksjonsnedsettelser som gir rett til lydbøker som hjelpemiddel

Grete JohnsenBlogg


Onsdag 9. januar kl. 18-20 i WSOs nye lokale, Østerdalsgata 1 L. 

Med Sigrun Tømmerås og Merete Nesset.

Flere typer funksjonsnedsettelser, også psykososiale, kan gi rett til gratis lån av lydbøker via nettet. Sigrun Tømmerås og Merete Nesset er to medlemmer i WSO som bruker denne offentlige ordningen. Sigrun er også utdannet bibliotekar. På dette temamøtet vil de informere om hvem som kan benytte dette tilbudet, fortelle om sine egne erfaringer som lydboklånere, og vise hvordan man finner fram til litteratur man er interessert i. Tilbudet er også for barn med lesevansker grunnet nedsatt funksjonsevne. 

Lydbokutvalget i de vanlige bibliotekene i Oslo er også for innbyggere uten funksjonsnedsettelse eller sykdom som fører til vansker med å lese papirbøker. Dette tilbudet vil også bli berørt. 

Påmelding til tlf 22 41 35 90 eller post@wso.no

Velkommen!