ICJ-Norge: Ulovlig tvangsmedisinering

Siv Helen RydheimAntipsykotika, Blogg

Underskriftskampanje fra International Commission of Jurists – ICJ-Norge mot ulovlig tvangsmedisinering!

-Myndighetene må omgående ta skritt for å bringe praksisen til opphør. Like selvfølgelig må ofrene få kompensasjon for ulovlighetene. Ombudsmannen har bedt fylkesmannen vurdere hvordan det kan bøtes på den urett som er begått mot pasienten. Siden det dreier seg et stort antall lovbrudd må et utvalg oppnevnes for å kartlegge omfanget av de lovbrudd som er begått gjennom årene, og vurdere hvordan de pasientene dette har gått ut over, skal få oppreisning for overgrepene.

Underskriv via sak på ICJs nettside, og del videre! (Noen har meldt at det er problematisk å finne underskriftskampanjen, som ligger på høyre side i saken, men det gjelder sannsynligvis bare via mobil.)