Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter

Grete JohnsenArrangementer, Blogg


Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSOs lokaler, Østerdalsgata 1 L, 3. etasje

Neste møte: 18. februar 2019 kl. 18.30 – 20.30

Møtene fremover blir 18. februar, 18. mars, 8. april, 29. april, 20. mai og 17. juni  kl. 18.30-20.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

Vel møtt og hilsen Marit og Siri