Mad in Norway lansert 6. desember 2019

Grete JohnsenBlogg

Mad in Norway ble lansert 6. desember på Litteraturhuset i Oslo. På bildet vises en del av redaksjonen, fra venstre Marianne Kronkvist, Grete Johnsen (WSO), Lisa-Marie Thompson, Birgit Valla, Merete Nesset (WSO), Anne-Merete Driveklepp, Anika, Hilde Johanne Karlsen og Siv Helen Rydheim (WSO).

Birgit Valla er initiativtaker og sjefredaktør. Her er link til hennes lanseringstale: https://vimeo.com/378520676

Mad in Norway er en gren av det etablerte nettstedet Mad in America, som ble etablert av Robert Whitaker i 2012.

Fra nettsiden: «Tiden er moden for en nødvendig endring innen psykisk helsefeltet i Norge, noe Mad in Norway vil bidra til. Vi mener at den rådende, diagnosebaserte sykdomsmodellen, med overdreven tro på bruk av medikamenter, ujevne maktforhold og et mangelfullt og ensidig kunnskapsgrunnlag, har mislyktes. Vi tror framtida ligger i sosiale og relasjonelle tilnærminger som fremmer menneskerettigheter, humanisme, fellesskap og åpen dialog.»

Mad in Norway: https://madinnorway.org