WSO-posten nr 1 -2020

Grete JohnsenBlogg

WSO-posten er levert til trykking og blir sendt ut i uke 21.

Informasjon fra WSO Oslo og Viken på de siste sidene. Med innkalling til årsmøte 16. juni, invitasjon til 17. mai middag (som er utsatt til 17. juni) og sommertur i juli.

Link til WSO-posten PDF

Publisert 15. mai 2020