Landsmøte i WSO er avholdt og nytt styre er valgt

Mette EllingsdalenBlogg

WSOs landsmøte ble avholdt 12. september, på Anker hotell i Oslo. Vi hadde deltagelse både digitalt på zoom og ved oppmøte, 11 på zoom og 23 i salen. Dette fungerte ganske godt, og selv om det var nødvendig i år på grunn av smittevern ser vi at dette gjør landsmøtet mer tilgjengelig og kan gjøre det mulig å øke deltagelsen på landsmøte også i kommende år.

WSOs påtroppende leder Mette Ellingsdalen. Dette blir Mettes andre periode som leder i WSO, første periode var fra 2007-2014

Nytt styre ble valgt;

  • Leder Mette Ellingsdalen
  • Nestleder Grete Johnsen
  • Styremedlemmer; Dag Erik Tinghaug, Espen Pedersen, Elin Espeland Halvorsen-Weare, Sigrun Tømmerås og Tormod Gjedrem.
  • Varamedlemmer; Randi Mofossbakke, Liv Benedicte Sontum, Anbjørg Hellestræ, Hans Ove Galtung og Kristin Sommerseth.

WSO takker Grethe Osborg Ose for innsatsen som avtroppende leder, hun holdt en fin tale til Landsmøtet og fikk blomster og applaus. Vi takker også for innsatsen til avtroppende styremedlemmer og varamedlemmer. De som var fysisk tilstede ble invitert med på middag på Dovrehallen etter landsmøtet.

Landsmøtet ble gjennomført i henholdt til innkallingen, og referat blir lagt ut så snart det er godkjent av protokollunderskriverne og sendt ut i neste nummer av WSO-posten.