Ressursgruppe for stemmehørere starter opp igjen mandag 30. august

Grete JohnsenBlogg

Sted: WSOs lokaler i Østerdalsgata 1L, 3.etasje.
Tid: Kl 17.30

Datoer for høsthalvåret 2021: 30. august, 20. september, 11. oktober, 1. november, 22. november og 13. desember. 

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer.

Hvis du ønsker å delta, bor på Østlandet og kan reise frem og tilbake på dagen, vil du som er medlem få dekket reiseutgifter fra WSO.