Ytringsfrihetspris til Birgit Valla

Mette EllingsdalenBlogg

Prisen til fremme for ytringsfrihet innen psykisk helsevern 2021 ble i dag utdelt til Birgit Valla under et arrangement på Arendalsuka.

WSO gratulerer med prisen, som vi syns er veldig velfortjent ! Hun sa i sin takketale at for å si noe og ytre seg må man ha et rom hvor det er lov. Det gjelder både på det personlige planet og i den offentlige debatten, og Birgit er med å skape og utvide det rommet for en gruppe mennesker det overhodet ikke er en selvfølge at får si noe. Hun bruker sin ytringsfrihet til å styrke flere stemmer enn sin egen. Hun er med å styrke og tilrettelegge for at også våre stemmer skal høres.

Fra begrunnelsen for prisen: Birgit Valla har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg som har utvidet debatten om psykisk helse. I 2014 ga hun ut boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre (engelsk utgave i 2019). Hun er også sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway og spiller dermed en viktig rolle i formidling av en bredere forståelse av psykisk (u)helse enn den diagnosebaserte sykdomsmodellen. Hun er initiativtaker til plattformen i Norge, som globalt er ett av 12 Mad in-nettsteder med mål om å fremme menneskerettigheter, humanisme og dialog innen psykisk helsefeltet. 

Med nettsted og podkast har hun gitt mange mennesker en viktig stemme til å kritisere og utfordre etablerte kunnskapsgrunnlag, og ujevne maktforhold innen psykisk helsevern. Hun har påpekt alternativer til en medisinsk forståelse og behandling ved å legge vekt på sosiale og relasjonelle tilnærminger, hvor den enkeltes behov er i fokus.

Begrunnelse for prisen kan leses her https://ytringsfrihetspris.com

Birgit vil også høres på årets Amaliedager, hvor det skal være live-opptak av podkasten Brigit inviterer på mandag 22 august kl 15, på Litteraturhuset. Program for Amaliedagene finner du her.