WSO-posten nr 3-2022

Grete JohnsenBlogg

WSO-posten nr. 3 – 2022 er nå sendt til WSOs medlemmer.

Styret i WSO ønsker alle medlemmer og venner en god jul og et godt nytt år.

WSO-posten 3-2022