WSO Oslo og Viken

Om fylkeslaget WSO Oslo og Viken

WSO Oslo og Viken er Landsforeningen We Shall Overcome’s eneste fylkeslag med ca 250  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Viken-regionen. Vi holder til i samme lokale som Landsforeningen i Østerdalsgata 1 L, 3. etasje. 

Styret i WSO Oslo Viken består nå av følgende medlemmer, valgt på årsmøtet 27.03.2021:

leder: Harald Støren

nestleder og sekretær: Finn Halvorsen

styremedlemmer: Per Arne Lie, Jorunn Huser og Usman Mohammad Ajmal

varamedlemmer:  Linda Skuggen, Pandora Holmlund og Espen Pedersen

Kontaktadresse til styret er osloakershus@wso.no

Postadresse: WSO Oslo og Viken, Østerdalsgata 1 L, 0658 Oslo