WSO Oslo og Akershus

Om fylkeslaget WSO Oslo og Akershus

WSO Oslo og Akershus er Landsforeningen We Shall Overcome’s eneste fylkeslag med ca 250  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Akershus-regionen. Vi holder til i samme lokale som Landsforeningen i Østerdalsgata 1 L, 3. etasje. 

Styret i WSO Oslo Akershus består nå av følgende medlemmer:

leder Bjørn Brahman (osloakershus@wso.no)

styremedlemmer: Jorunn Huser, Bente Juvodden, Harald Støren og Per Arne Lie.

varamedlem: Espen Pedersen

Kontaktadresse til styret er osloakershus@wso.no

Postadresse: WSO Oslo og Akershus, Østerdalsgata 1 L, 0658 Oslo