WSO Oslo og Viken

Om fylkeslaget WSO Oslo og Viken

WSO Oslo og Viken er Landsforeningen We Shall Overcome’s eneste fylkeslag med ca 250  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Viken-regionen. Vi holder til i samme lokale som Landsforeningen i Østerdalsgata 1 L, 3. etasje. 

Styret i WSO Oslo Viken består nå av følgende medlemmer:

leder: Bjørn Brahman

nestleder: Harald Støren

styremedlemmer: Finn Halvorsen, Moses Getz og Per Arne Lie.

varamedlemmer: Jorunn Huser og Linda Skuggen

Kontaktadresse til styret er osloakershus@wso.no

Postadresse: WSO Oslo og Viken, Østerdalsgata 1 L, 0658 Oslo