Om WSO

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse

WSO ble stiftet i 1968 og er Norges eldste brukerorganisasjonen innen psykisk helse.

WSO vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet.

Frihet til å velge, rett til selvbestemmelse!

Tiden er inne for endring!

.

Hva jobber vi for?

Hindre overgrep både i og utenfor institusjon, med fokus på:

 • Hjelp uten tvang, omsorg uten krenkelser.
 • Økt fokus på menneskerettigheter, autonomi og rettsikkerhet i det psykiske helsetilbudet.
 • Forhindre tvang ved innleggeleser og behandling, med et sterkt fokus mot tvangsmedisinering.
 • Den enkeltes rett til å velge sitt liv fremfor tvangsnormalisering, anerkjennelse av forskjellighet fremfor disiplinering.
 • Forebyggelse, ettervern og informasjon fremfor tabutenkning, diskriminering, mistenkeliggjøring og stigmatisering.
 • Å øke brukernes bevissthet om sin egen livssituasjon. Støtte og terapi fremfor medisinering.
 • Bevisstgjøring om og oppbygging av nyskapende behandlingstilbud og medikamentfrie alternativer.

Hva gjør vi?

 • Aktiv deltagelse i arbeidet for og i forbindelse med endringer i tjenestetilbud og lovgivning, politisk og faglig, med fokus på menneskerettigheter, autonomi og rettsikkerhet.
 • Kontakttelefon for medlemmer og andre, rådgivning og informasjon.
 • Amaliedagene, en årlig brukerfestival.
 • Formidling av kunnskap og erfaring gjennom temakvelder, seminarer og kurs.
 • Sosiale arrangementer og fellesskap, julebord, medlemssturer mm.
 • Utgir bladet Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien