Har du sett WSOs kampanjefilm på TV2 ?

adminBlogg

…for mer info klikk her!

We Shall Overcome (WSO)  er en bruker – og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.Organisasjonen ble stiftet i 1968, og er Norges eldste brukerorganisasjon innen dette feltet.

WSO består av og representerer de som faller utenfor dagens psykisk helsevern; en tradisjonelt lite maktsterk gruppe som har opplevd tvang, overgrep og skadende behandling i psykiatrien. Vårt hovedmål er å sørge for at vår stemme blir hørt og får betydning i alle sammenhenger som angår våre liv.

Vi jobber for politisk påvirkning bade nasjonalt og internasjonalt med ikke-diskriminerende lovgivning og menneskerettigheter som fokus. WSO vil oppheve særlovgivningen som tillater bruk av tvangsmedisinering, tvangsmidler eller frihetsberøvelse med behandling og/eller tynne farlighetsvurderinger som grunnlag.

 

Vi trenger dine erfaringer, tanker, ideer, hjelp og støtte til å skape endring for folk som lider under psykisk helsevern idag. Bli medlem her.

 

For mer detaljer om WSO sitt arbeid les prinsippprogrammet vårt. For en utdypning av vår sosiale modell som vi mener burde erstatte dagens bruk av tvang og den medisinske modell kan leses her: “Tid for endring og paradigmeskifte”. Og for de som vil gå enda mer i dybden på det WSO står for kan lese Hege Orefellens dissens fra lovutvalget som så på etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis om tvang innen psykisk helsevern (2011).

En artikkel er skrevet av Siv Helen Rydheim, “Tvangsinnleggelser kan ikke fortsette,” i forbindelse med denne kampanjefilmen som bør leses!

 

WSO kjemper for å endre dagens menneskesyn som ofte fratar psykiatriske pasienter sin egenverdi. Vårt arbeid består i å utvikle alternative modeller til tvang gjennom lovendring, holdningsendring og praksisendring. Vi ser frem mot en tid og et samfunn der behandling er basert på frivillighet, valgmuligheter og likeverd.

 

Ta kontakt på tlf 22 41 35 90!

Kampanjefilmen kan sees her