WSOs Høringssvar til endringer i psykisk helsevernloven

adminBlogg

Lovforslaget innebærer adgang til å låse pasienter på regionale sikkerhetsavdelinger inne på rommene sine mellom 23.00 og 06.00.

WSO har levert høringssvar til lovforslag om endringer i psykisk helsevernloven –varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv.

En lovendring som vil innebære adgang til å låse pasienter inne på rommene sine mellom 23.00 og 06.00 er foreslått. WSO går sterkt imot dette lovforslaget og frykter at de mest tvangsutsatte på regionale sikkerhetsavdelinger (RSA) vil få en enda tyngre hverdag en de allerede har.

WSOs høringssvar kan leses her.

Utrag fra høringssvaret:

«Dette er det andre forslaget til endringer i psykisk helsevernloven som gjelder de regionale sikkerhetsavdelingene på under ett år. WSO stiller seg undrende til grunnlaget for disse forslagene/ endringene, som kommer uten grundig vurdering av behov og konsekvenser.Regjeringen har over mange år utrykt en klar målsetning om å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, et mål som har bred støtte i Stortinget. Til tross for dette har alle de foreslåtte og gjennomførte endringene i psykisk helsevernloven bestått i utvidelse av tvangshjemlene. Dette sett i sammenheng med at det ikke har forekommet noen reduksjon av tvang, mener WSO er uakseptabelt…

…Et menneske som blir behandlet med verdighet og med respekt for hans/ hennes menneskerettigheter vil ha mindre grunn for vold og aggresjon. Heller ikke for mennesker diagnostisert med psykiske lidelser eksisterer vold og aggresjon i et vakuum, men er svært ofte relatert til hvordan man blir behandlet…

…Med fullstendige vilkårlige fare-vurderinger og utvidelse av allerede inngripende tvangshjemler mot en gruppe der majoriteten er svært utsatte pasienter uten tilstrekkelig rettsikkerhet, står vi i fare for å ikke bare hviske ut linjen mellom straff og behandling, men at behandling blir mer fryktinngytende en soning av straff.»

International Commission of Jurists – Norge, som bl.a. jobber for å styrke menneskerettigheter, sikre maktfordeling, og garantere domstolenes uavhengighet og juridiske profesjon har skrevet et grundig og kritisk høringssvar som bør leses her.