Lex Breivik, WSOs kommentar til helsedepartementet

adminBlogg

Ingen av de sentrale brukerorganisasjonene innen psykisk helse sendte inn høringssvar på «Lex Breivik», for WSO på grunn av kort høringsfrist. Vi har allikevel sendt inn en kommentar til helsedepartementet i etterkant. Les mer

Oppsdatert: WSO deltok i den muntlige høringen på Stortinget 22.05.12

Vi leverte også inn et skriftlig høringssvar.

 

Kommentar fra WSO til Helse og Omsorgsdepartementets høringsrunde:

Forslag til endringer i psykisk helsevernloven.
Særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale
sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.

WSO hadde ikke mulighet til å levere høringssvar
innen fristen 22. mars 2012. En høringsfrist på tre uker er ikke mulig å
imøtekomme for en brukerorganisasjon som hovedsakelig er basert på frivillig
arbeid. Vi velger derfor å komme med denne kommentaren etter høringsfristens
utløp, selv om det ikke fra Departementets side vil regnes som et høringssvar.

Vi ser av høringssvarene at ingen av
brukerorganisasjonene inne psykisk helse, med unntak av Mental Helse Ungdom,
har levert høringssvar. WSO går ut ifra at den svært korte høringsfristen har
vært årsak til dette, da alle organisasjonene uttalte seg i forbindelse med
forrige høring på psykisk helsevernloven, NOU 2011:9. Det er svært problematisk
at en lovendring som vil angå våre medlemmers rettigheter ikke gis en frist som
gjør det mulig for oss å uttale oss. Vi stiller spørsmål ved lovligheten i
dette, og at det bryter med demokratiske hensyn.

Formålet med den foreslåtte lovendringen og den
korte høringsfristen fremstår direkte knyttet til den forestående rettsaken mot
Anders B. Breivik. Lovforslaget er derimot mye videre enn det, og vil kunne
ramme helt andre grupper som er dømt til tvunget psykisk helsevern enn
massedrapsmenn. Det vil også kunne ramme mennesker diagnostisert med psykiske
lidelser som overhodet ikke har vært i kontakt med rettsvesenet, men kun
vurdert av helsevesenet, som i dag er det store flertallet innlagte ved
regionale sikkerhetsavdelinger, ifølge. høringsnotatet.

En hasteendring i psykisk helsevernloven som vil
kunne slå negativt ut for en allerede svært utsatt gruppe med allerede dårlige
rettsikkerhetsgarantier er ikke akseptabelt. WSO mener dette dessverre er svært
symptomatisk for hvor lemfeldig rettsikkerheten til mennesker diagnostisert med
psykiske lidelser ivaretas. Dette er et av resultatene av en diskriminerende
særlovgivning, og kan ikke forsvares av behovet for samfunnssikkerhet i en
enkelt sak.

WSO vil i mangel på eget høringssvar fremheve to
innleverte høringssvar som fremfører mange argumenter vi kan slutte oss til;
svarene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og ICJ-Norge.

For
Landsforeningen We Shall Overcome – WSO

Mette Ellingsdalen, leder.

 

Høringssvar fra Likestilling og diskrimineringsombudet

Høringssvar fra Den Internasjonale Juristkommisjon (ICJ-Norge)

Les alle hørinsgssvarene her