Ressursgruppe for stemmehørere

adminBlogg

Møter for stemmehørergruppa våren 2017.

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Møter finner sted i WSOs lokaler i Møllergata 12 kl 17.30-19.30

 

Datoer vårsemesteret 2017

Mandag:

16. januar

6. februar

27. februar – avlyst

20. mars

24.april

22.mai

12. juni

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtene er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til ordet.

Vel møtt og vennlig hilsen

Marit og Siri Blesvik sirible@online.no