Ressursgruppe

Lise Faye-PetersenWSOposten1

for stemmehørere fortsetter

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer.

Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, Møllergata 12, 5. etasje

Neste møte: 26. februar 2018 kl. 17.30-19.30

Møtene våren 2018, kl. 17.30-19.30: 
15. januar, 5. og 26. februar, 19. mars,
9. og 30. april, 28. mai og 18. juni

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

Spørsmål? Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no

Vel møtt og hilsen Marit og Siri