Stilling ledig

Lise Faye-PetersenWSOposten1

Prosjektleder og webredaktør

søkes til 50 % stilling ved WSOs Oslo-kontor

Stllingsbeskrivelse

 • Selvstendig arbeid med ulike prosjekter.
 • Kontaktperson for nye prosjekter til Extrastiftelsen.
 • Bistå styret ved behov når det gjelder høringssvar, søknader og rapporter med mer.
 • Bistå styret med oppdatering av nettside, WSOs Facebookside/grupper og WSOs kalender.
 • Representasjonsoppgaver ved behov på eksterne møter og samlinger, både ved å betjene stand og holde innlegg.
 • Følge med i media, skrive innlegg og svar på relevante tema.

Kompetansekrav, utdanning, praksis

 • Egenerfaring med tvang
 • Kjennskap til brukermiljøet inkludert bruker- og interesseorganisasjonene.
 • Kjennskap til og erfaring med psykisk helse på systemnivå.
 • Erfaring med prosjektutvikling og prosjektledelse.
 • God kunnskap om samarbeidsbasert forskning.
 • Erfaring med data, internett, nettsider og sosiale medier.
 • Gode analytiske evner, evne til å se nyansene i kompleks tematikk.

Andre ønskelige kvalifikasjoner

 • God samarbeidsevne.
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig.
 • Evnen til å jobbe selvstendig.
 • Gjerne utdanning utover VGS.
 • Personlig egnethet.
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.

Vi ser for oss en snarlig ansettelse. Siden vi har et klart bilde av vårt behov,
og ettersom vi allerede har en kandidat til stillingen, ber vi potensielle søkere
ringe WSO på 934 12 376 før du eventuelt leverer en formell søknad.

Søknadsfrist 10. mars.