Temamøte med Mette Ellingsdalen

Grete JohnsenBlogg

WSO-kontoret onsdag 6. juni kl. 17-19

Tema: Tortur og mishandling i psykisk helsevern

Med denne lystige tittelen inviterer vi til tema-møte om WSOs menneskerettighets-arbeid i forhold til overgrep som skjer i psykiatrien. Mette Ellingsdalen vil holde en innledning om temaet og en presentasjon av hvordan vi jobber med dette blant annet opp mot FNs Torturkomite.  Det vil bli tid til dialog og spørsmål også.

Påmelding ikke nødvendig