WSO har sendt opprop til regjeringen og stortinget. Bli med og signer!

Grete JohnsenBlogg

Opprop til regjering og storting

NRK Brennpunkt har igjen satt søkelyset på at innsatte isoleres i uker, måneder og år. Dette er tortur. Skal vi i Norge fortsette med dette? Ni år har gått siden de samme forholde ble belyst av NRK Brennpunkt.

Fra nettsaken i forbindelse med dokumentaren fra 2018:

«Uten ansikt

I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. I 30 år har det hastet med å få på plass et tilbud til dem.»

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/uten-ansikt-1.14005152

 

Amnesty Norge sine definisjoner på tortur innebærer blant annet «langvarig isolasjon». I Dagbladet sto det at dette grenser til tortur. Det er tortur!
https://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-bakgrunn/hva-er-tortur

 

«Isolasjon i måneder og år er tortur

Denne ukens Brennpunkt på NRK, «Fengslet og forlatt», viser at psykisk syke fanger fortsatt får en nedverdigende behandling i norske fengsler, til tross for gjentatt kritikk fra FN.»

https://www.amnesty.no/isolasjon-i-m%C3%A5neder-og-%C3%A5r-er-tortur

Sak fra 2009:

«Norge er meldt til torturkomiteen

Amnesty International Norge og Den norske Helsingforskomitèen er svært bekymret for forholdene til psykisk syke fanger i norske fengsler. Nå har de bedt Den europeiske torturovervåkningskomiteen granske behandlingen av psykisk syke innsatte på nytt.»

https://www.nrk.no/dokumentar/norge-klaget-inn-for-torturkomiteen-1.6517814

 

Sivilombudsmannens enhet for forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse ble opprettet i 2014.

«Til FNkomiteen: Bekymret for isolasjon i alle sektorer

I innspillsmøtet med FNs torturkomité trakk ombudsmannen spesielt fram isolasjon og isolasjonsliknende forhold i fengsel, psykisk helsevern, Trandum og barnevern Norge skal høres av komiteen 24. og 25. april.

FNs torturkomité arrangerte et eget møte med blant andre Sivilombudsmannen under forebyggingsmandatet før selve høringen av Norges oppfølging av FNs torturkonvensjon. Grunnlaget for innspill fra ombudsmannen er besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, blant annet fengsler, arrester, institusjoner innen psykisk helsevern, Trandum og barnevern.  I møtet ga ombudsmannen uttrykk for bekymring for bruken av isolasjon, spesielt overfor psykisk syke og mennesker med selvmordsrisiko i norske fengsler. Ombudsmannen tok også opp bruken av skjerming med isolasjonsliknende preg og mangel på menneskelig kontakt i psykisk helsevern. Det ble videre vist til at enkelte barnevernsinstitusjoner rutinemessig utsetter unge for inngripende bruk av tvang, som blant annet innebærer isolasjon fra omverdenen.

I møtet understreket ombudsmannen også at bruken av elektrokonvulsiv behandling, ECT, uten pasientens samtykke er ulovlig. Bruk av dette begrunnet i nødrett er problematisk fordi behandlingens art er slik at den vanskelig kan forsvares gitt på dette grunnlaget.»

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/bekymret-for-isolasjon-i-alle-sektorer/

Sivilombudsmannens mandat for torturforebygging:

https://www.sivilombudsmannen.no/torturforebygging/mandat/

 

Skriv under oppropet!

 

Vi kan ikke akseptere flere unnskyldninger og utsettelser. Sett i gang arbeidet NÅ.

Det er politikernes ansvar å sørge for at ingen utsettes for umenneskelig behandling eller tortur, og at Norge oppfyller sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser!

Isolasjon forverrer helsetilstanden til innsatte i fengsler, i barnevernsinstitusjoner og i psykisk helsevern. Det er regjeringen og stortingets ansvar å få en slutt på det!

Med hilsen
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, 11. mai 2018
Prosjektleder Siv Helen Rydheim

 

Signer her:

https://www.opprop.net/opprop_til_regjering_og_storting_-_norge_oppfyller_ikke_sine_internasjonale_menneskerettighetsforpliktelser