WSO posten nr 2 – 2018 med innkalling til landsmøte

Grete JohnsenBlogg

Landsmøte i WSO blir holdt lørdag 21. april kl 12.00 på Batteriet i Oslo.

Se innkalling og sakspapirer i WSO posten nr 2-2018