WSOs LANDSMØTE 2016 avholdt 30. oktober

Landsmøtet ble avholdt søndag 30. oktober kl 12 i lokalene til LO Stat, Møllergata 10, Oslo. Det ble valgt nytt sentralstyre: Leder i sentralstyret: Håkon Rian Ueland Nestleder: Bjørn Ingar Pedersen Kasserer: Grete Johnsen Sekretær: Kristin Sommerseth Styremedlemmer: Selin Kibar Espen Pedersen Birgitte Espolin Johnson Varamedlemmer: 1. Dag Erik Tinghaug 2. Rannveig Aunan 3. Hege Westbø 4. Monica Løschbrandt

WSO har levert to skriftlige innspill i desember 2016

5. desember 2016 leverte WSO høringssvar til Helsedirektoratets Nasjonalfaglige retningslinjer for ECT-behandling og innspill til Helse- og omsorgsdepartementet angående strategi for psykisk helse som skal legges frem i 2017

Ressursgruppe for stemmehørere

Møter for stemmehørergruppa våren 2017. Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme …

WSO har deltatt på to høringer i Stortinget i november 2016.

08.11.2016  Helse -og omsorgskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Prop. 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv (Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) Berit Bryn Jensen holdt innlegg for WSO Programmet Link til Stortingets Nett-TV  https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65575   17.11.2016  Utenriks- og forsvarskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Stortingsmelding 39 (2015-2016) Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter …

Medisinering av psyken – mer skade enn gagn? Seminar 25. november 2014

Robert Whitaker og Peter C. Gøtzsche foreleser om det sviktende kunnskapsgrunnlaget bak dagens omfattende medisinering av psykiske lidelser.   Tirsdag 25. november 2014, fra kl. 09.00-17.00 På Cinemateket, Dronningens gate 16, 0105 Oslo Gratis inngang og ingen påmelding   Dagskonferanse om psykiatriske legemidler   Program: Robert Whitaker: Psychiatric Medications: Do they provide a benefit over the long-term? What does the evidence show? …

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge?

Menneskerettighetsutviklingen siden 2006. Essay skrevet av Liv Skree og Mette Ellingsdalen, publisert i siste nummer av Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr 3 2014. Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? – Menneskerettighetsutviklingen siden 2006  

AKSJON FOR MEDISINFRIE TILBUD

Vi krever at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fått egen webside: www.medisinfrietilbud.no   «Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP, Aurora, Hvite Ørn og WSO. Aksjonsgruppa  består nå av Jill Arild, styremedlem i Mental Helse, Anne-Grethe Terjesen, daglig leder i LPP, Per Overrein, leder i Aurora, Jan-Magne Sørensen,  leder …

En mirakelpille for psyken?

Robert Whitaker, journalist, USA, som bla.a har skrevet bøkene «Mad In America» og «Anatomy of an Epidemic» vil presentere forskningen som omhandler langtidsvirkningen av nevroleptika. Temamøte «En mirakelpille for psyken?» Mandag 26. august 2013 kl 18 Litteraturhuset, Amalie Skram Sal. Arrangementet foregår i hovedsak på engelsk. Robert Whitaker, journalist, USA, som bla.a har skrevet bøkene «Mad in America» og «Anatomy of …

FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep

Komiteen som overvåker FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og politiske rettigheter ga tydelig beskjed til Norge om å slutte med tvangsinngrep og bygge opp helsetjenester basert på fritt og informert samtykke. ET HISTORISK ØYEBLIKK i WSO SIN HISTORIE WSO har vært tredje runde i FNs menneskerettighetsorgan. Etter en runde i sivile og politiske rettigheter i 2011, deretter torturkomiteen i 2012 ble …