Om filmen The Recovery Channel som er på vei ut i verden

Grete JohnsenBlogg

«I filmen «The Recovery Channel» tar regissør Ellen Ugelstad seerne med inn i en fiktiv nyhetskanal som går i dybden på psykisk helse, menneskerettigheter og tvang. Samtidig følger man hovedpersonen Randi, som mister kontakt med sin psykisk syke søster Ylva. Filmen blander dokumentar og fiksjon og er basert på regissørens egne erfaringer som pårørende. Gjennom den fiktive nyhetskanalen belyser filmen utfordringen med bruk av tvang i psykiatrien.» Fra omtale på Fritt Ord sin side https://frittord.no/nb/grants/48933

Flere WSO-medlemmer er med i filmen, og WSO har deltatt i panelsamtaler i forbindelse med visninger. Etter premieren på Oslo Pix Filmfestival 31. august 2023 har filmen vært vist blant annet i Bergen, Stavanger, Fredrikstad, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Oslo i forbindelse med andre filmfestivaler og arrangementer. Den kommer også på vanlig kino enkelte steder fra 5. april.  

Genève

Akkurat nå er den på vei til Genève for å vises på et WHO toppmøte om helse i forbindelse med sesjonen for FNs menneskerettighetsråd. 

Norges FN – ambassadør i Genève, Tormod C. Endresen, vil holde åpningstalen, og filmvisningen vil bli etterfulgt av en kort spørsmålsrunde med regissør Ellen Ugelstad og en nettverksmottakelse, delvis finansiert av den norske delegasjonen.

WHO og FNs høykommissær for menneskerettigheter (UN OHCHR) støtter filmen og arrangementets mål, og publikum vil primært bestå av aktører innen psykisk helse – inkludert beslutningstakere, representanter for medlemslandene, journalister, representanter for sivilsamfunnet og forskere.

Samtale på Kosmorama

Julia Hagen, forsker ved Samforsk NTNU og regissør Ellen Ugelstad hadde en samtale om «The Recovery Channel» etter visningen på filmfestivalen Kosmorama i Trondheim fredag 8. mars.
Julia: «Jeg er så glad for at du har laget denne filmen. Gratulerer med en kjempeviktig film! Jeg tror den kan være med på å øke kunnskapen, både hos folk flest, de som skal hjelpe samt ledere og myndigheter som arbeider med dette. Vi må tenke nytt og møte folk som har det vanskelig på en annen måte.»

https://samforsk.no/nyheter/jeg-er-sa-glad-for-denne-filmen-det-er-bare-a-gratulere-med-en-kjempeviktig-film

Human Internasjonale Dokumentarfilmfestival

Filmen ble belønnet med hederlig omtale på Human Internasjonale Dokumentarfilmfestival i konkurranse med ti internasjonale filmer med fokus på menneskerettigheter! WSO gratulerer!

Uttalelsen fra juryen: 

«Filmen tar opp bruken av tvang i psykisk helsevern på en original, opplysende og engasjerende måte. Filmen viser oss hvordan systematiske menneskerettighetsovergrep skjer med et stort potensial for å påføre skader for pasientene som utsettes for dem.

De eksplisitte referansene til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner gjør også filmen informativ. Miksen av dokumentariske og (re)konstruerte innslag fungerer sømløst og skaper mange sterke øyeblikk. Filmen skildrer norske forhold, men er også grunnleggende internasjonal fordi bruken av tvang er en global praksis.

Den gir oss også håp gjennom at vi blir presentert for eksempler på at det går an å behandle psykisk syke mennesker på en bedre måte-uten tvang. Vi slutter oss til psykiatri-brølet! Vi er rørt av filmskaperens dedikasjon hvor hun finner nye cinematiske former, søker og utforsker om og om igjen et tema som er så personlig for henne.

Hederlig omtale går til «The Recovery Channel», regissert av Ellen Ugelstad.»

https://humanfilm.no/vinnere-2024/

Omtale av Tor-Johan Ekeland etter visning i Ålesund

Tor-Johan Ekeland, dr.philos. og professor emeritus i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda, har skrevet en omtale av filmen på Erfaringskompetanse.no.

«Filmen er konstruert på snedig kunstnerisk vis. «Dette er en film, bildene er fra virkeligheten», er opningsbeskjeden. Vi møter ein fiktiv nyhenderedaksjon i TV-kanalen The Recovery Channel som har spesialisert seg på saker om psykiatri og tvang. Den vekslar saumlaust og elegant mellom dokumentar og fiksjon, informasjon og opplysning, reportasjar og kommentarar i eit neddempa men medrivande biletspråk som gjer saksforholdet viktigare enn filmen. Den treng ikkje rope eller forføre, forteljingane om krenking, knuste sjølvbilete  og brot på menneskerettar, er opprørande nok i seg sjølv. Men, vi blir også rørt. Rørt av ho som fortel om dei tre indre stemmene som hadde plaga ho heile livet og ført til tvangsinnlegging; inntil ho i eit teaterprosjekt laga kor av dei. Medspelarar song stemmene hennar, igjen og igjen – og etter åtte framføringar stilna dei på innsida, for godt. Rørt av reportasjen frå kennelen som hadde spesialiserte seg på å ta imot skadde og traumatiserte hundar som gradvis kunne kome tilbake til menneskeverda etter å ha blitt møtt med kjærleg og respektfull omsorg.»

Han avslutter slik: «Mot slutten av filmen går nyhendeankeret ut av rolla si og blir aktivist. I ein demonstrasjon på Eidsvoll plass held ho ein appell som endar med verdas første «psykiatribrøl» (jf. klimabrølet). I Ålesund vart det også brølt. Filmen er no på veg ut i verda, og kjem seinare på norske kinoar. La det bli mange brøl.»

Les hele omtalen her: https://erfaringskompetanse.no/nyheter/psykiatribrolet/

Nordic Docs

The Recovery Channel ble tatt ut til konkurranseprogrammet under Nordic Docs dokumentarfilmfestival i Fredrikstad og fikk hederlig omtale. WSO gratulerer!

Juryuttalelsen: 

«Hvordan kan vi som ikke er syke forholde oss til psykisk helse. Og hvordan er det som pårørende å være vitne til hvordan dine kjære blir behandlet innenfor psykiatrien i Norge? I denne filmen gir regissøren et nært og personlig innblikk som pårørende i en kamp hvor psykisk helse, menneskerettigheter og tvang står i sentrum. Dette er en sjangerutforskende film hvor vi følger hovedpersonen gjennom reportasjer og redaksjonsmøter, men også får et innblikk i hvordan hun har det på privaten som pårørende. Vi i juryen mener regissøren har regissert en helt unik og modig film som utfordrer sjangeren dokumentarfilm på en spennende måte. Vi i juryen ønsker derfor å gi en honorable mention til The Recovery Channel regissert av @Ellen Ugelstad.» 

Omtale i Modern Times Review – The European Documentary Magazine

Fra omtalen:

«Et rop om en ny fremtid.

Gjennom sitt unike, personlig forankrede perspektiv og innovative tilnærminger utfordrer Ugelstads filmskaping dagens praksis og har som mål å sette dagsorden og bryte grenser, både tematisk og filmatisk. 

Ved å blande det personlige og det politiske og samtidig etterlyse et mer helhetlig syn på psykisk helse, avdekker filmen de mest smertefulle sannhetene om den utdaterte tvangsbruken i norsk psykiatri, samtidig som den baner vei for en mer human versjon og sannferdig bevissthet om hva psykisk helse egentlig er.»

Til slutt står vi igjen med et brølende rop om håp, en vekker, en svært «ubalansert» klar oppfordring til endring: «Det finnes ingen helse uten psykisk helse, og det finnes ingen psykisk helse uten menneskerettigheter.» Er vi klare til å stå opp for dette?»

Kronikk i Stavanger Aftenblad 11. oktober 2023 av Målfrid J. Frahm Jensen: Alle med makt innen psykiatrien bør se filmen «The Recovery Channel».

Sitat: 

«Filmen handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang innen psykiatrien. Vi følger nyhetene, nyhetsredaksjonens betraktninger og den ene reporterens liv der hun prøver å hjelpe sin yngre søster. Filmen er et politisk og personlig prosjekt, da filmskaperen selv har en bror som i lang tid har vært underlagt tvang i psykisk helsevern.

Filmen gir et ekte bilde av psykiatrien i Norge. Dårlig inventar og slitte bygninger er gjenkjennelig. Når mangler og feil i pasientjournalen beskrives, er det også gjenkjennelig. Vi som har lest egne og andres pasientjournaler, vet at de er fulle av feil og mangler som kan true både pasientsikkerhet og rettssikkerhet.

Vi ser sterke scener fra en beltelegging. Også den er gjenkjennelig. Den unge, spede jenten legges i gulvet av fem store, voksne mennesker. Alle med egne kropper og hender over henne. Skrikene er gjennomtrengende. Det gjør vondt. Hun sliter med å få puste. Så spennes hun fast i belter og bæres gjennom gangene og inn på et rom hvor hun festes til sengen.

Vi følger også en autentisk og historisk rettssak, hvor en kvinne går til sak mot staten for brudd på menneskerettighetene. Hun blir som 19-åring dopet ned, mister kontroll over kroppen og blir voldtatt. På grunn av traume går hun inn i en psykose. Hjelpen hun får med tvangsmedisinering og beltelegging er re-traumatiserende. Det minner om neddoping og voldtekt. Hun taper rettssaken. Den er foreldet, hevder den unge statsadvokaten.

Advokat Helge Hjort presenterer antall beltelegginger i Norge, basert på en VG-artikkel fra 2016. Han påpeker at i mange tilfeller synes det som beltelegging brukes forebyggende, selv om fastspenning kun skal brukes hvis det er uomgjengelig nødvendig, altså absolutt påkrevd. Det skal kun brukes i en nødrettslignende situasjon. I nyhetsredaksjonen drøftes også medienes fremstilling av personer som sliter psykisk.

Filmen setter ikke bare pasientens situasjon i perspektiv, men også pårørendes fortvilede situasjon. De vil hjelpe, men blir avvist. Ambulante team som skal bidra, er stengt på ettermiddag og kveld, når behovet for hjelp kanskje er aller størst. Pårørende sliter seg ut.» 

Les hele kronikken her: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/on2nxa/er-det-haap-for-det-psykiske-helsevernet?

Opptak fra Amaliedagene

Opptak fra Amaliedagene 2023, hvor filmskaper Ellen Ugelstad presenterte og viste klipp fra filmen.  https://vimeo.com/858338445

Etter sin presentasjon 21. august postet hun følgende på filmens Facebookside: 

«Full sirkel. Da har jeg holdt et innlegg på Amaliedagene og vist noen klipp fra filmen The Recovery Channel – et sted jeg også var for mange år siden og fant mye inspirasjon til filmen, både medvirkende, saker og innhold.»

Andre lenker

Filmens webside: https://www.twentyonepictures.com/recovery-channel

Filmens Facebookside: https://www.facebook.com/recoverychannelfilm