Ny bok om schizofreni og tilfriskning

WSO adminBlogg

«Jeg heter Tormod Hvidsten Gjedrem, jeg er 45 år og bor på Ålgård i Rogaland. Jeg sitter i sentralstyret i WSO. Jeg har skrevet bok!  Den heter «Schizofreni og Selv Tilgivelse». 

Boken handler om min tur med schizofreni og med rus, med bråstopp i Amsterdam i 2011, og senere tilfriskning med skriving og selv tilgivelse.  Jeg har jobbet i ca 15 år med selv tilgivelse og jeg har oppnådd mye med det.»

Utdrag fra boka: 

«Når jeg i 2002 var 24 år, så fikk jeg min schizofreni diagnose. Mange år og mye turbulens hadde gått før jeg ble konfrontert med noe som var riv ruskende galt. Schizofreni. Diagnosen sa meg veldig lite. Jeg hadde tilnærmet null innsikt i hverken psykiatri generelt ei heller i schizofreni sådan. Jeg hadde store kompliserte og emosjonelt dramatiske og vonde forestillinger i mitt hode som lite barn. Jeg manglet vokabular til å uttrykke meg for å fortelle om mine tanker. Jeg gikk inn i tenårene som et vrak, og kom ut i voksenlivet som narkoman og multi-avhengig. Som schizofren i min fulle heslige blomst. Fordi det kan være vakkert som i “A beautiful mind” – historien forteller oss fra nå avdøde matematiker og schizofrene, John Nash, at det å være schizofren kan være vakkert. Det kan mer være trist, og vondt, ja til og med fryktelig og helt forbanna jævlig. Ofte.

Men det er litt av det for alle å være menneske. Det er som en prosess. Det tok meg mer enn 30 år å finne min prosess, som schizofren, og den prosess er stadig under utvikling og endring. På en måte er vi alle litt schizofrene. Det er slående at jeg ikke forsto meg selv og mitt eget indre. Ei heller klarte jeg å forstå de sporadisk gitte forklaringer på min diagnose. Det klaffet nettopp fordi det ikke gav mening. Alt var bare kaos innvendig. Mitt sinn og mine personligheter var programmert til å ville gjøre opprør – og da gjorde jeg det. Da jeg fikk min diagnose var legene svært tilbakeholdne om å skulle forklare meg hva schizofreni var for noe. De visste ikke. Legene jobbet bare ut fra symptomene. Dette er de ærlige på den dag i dag. Jeg begynte selv å nøste etter at jeg fant desteni gruppen. Og jeg fant alle svar.»  


WSO er stolte av å ha bidratt til at boken til Tormod har kommet ut. Tormod viser med sine erfaringer og tanker hvor viktig det er å finne sin egen vei. Han har funnet terapiformer og livsmestringsmetoder som hjelper og fungerer. I psykiatrien er det et altfor stort fokus på kjemisk medisinering, og ofte medisinering alene. 

Tormod har noen eksemplarer av fysisk bok igjen. Om du vil kjøpe en, kan du kontakte Tormod på epost: tormodhg@gmail.com

Ellers kan boken lånes ut fra WSO-biblioteket. Boken finnes også gratis som PDF – altså elektronisk bok. Send en e-post til WSO så kan vi sende deg boken som PDF.