Trenger vi et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester? Filmvisning, The Recovery Channel, og samtale

Lene AuestadBlogg

Tirsdag 5. mars vises Ellen Ugelstads film The Recovery Channel på Vega scene i Oslo under HUMAN International Documentary Film Festival. Etter filmen blir det en panelsamtale med blant annet WSOs leder, Mette Ellingsdalen, i panelet.

Kjøp billett til arrangementet

Hvorfor bruker Norge mer tvang enn andre? FN mener vi trenger et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester.
—–
Denne samtalen finner sted i Vega sal 3 og krever billett til visningen av «The Recovery Channel».

Hvordan ser fremtidens psykiske helsetjenester ut? Hva er alternativene? Norge har internasjonale forpliktelser til å ivareta menneskerettigheter. Hvordan kan vi arbeide mer i tråd med dette?

Tidligere spesialrapportør i FN, Psykiater Dainius P?ras, argumenterer for en full endring i måten vi kollektivt forstår og griper inn i spørsmål knyttet til psykisk helse. Alternativer til dagens praksis har eksistert parallelt med konvensjonelle behandlinger i tiår. Disse har endret liv og samfunn uten å ty til tvang eller andre former for vold, samtidig som de imøtekommer behovene til enkeltpersoner og grupper. Disse alternativene har vist en dyp forpliktelse til menneskerettigheter, verdighet og ikke-krenkende praksiser. En slik endring mot rettighetsbaserte alternativer krever dristige og modige handlinger fra maktens korridorer, fra både politikere og fagfolk. Hvordan kan vi erstatte utdaterte behandlingskonsepter med psykososial omsorg og støtte i lokalsamfunnet og på primærhelsetjenestenivå?

Panel:

– Mette Ellingsdalen, leder Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)

– Guri Hestflått Gabrielsen, Fagdirektør Likestilling- og diskrimineringsombudet

– Ellen Ugelstad, filmskaper og pårørende, regissør for «The Recovery Channel»

– TBC

Samtalen moderes av tidligere NRK journalist Erik Wold.

Om filmen «The Recovery Channel»:

På denne fiktive nyhetskanalen handler alle sakene om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang.Randi er nyhetsanker på The Recovery Channel. Hun leder sendinger, intervjuer fagpersoner og diskuterer i redaksjonsmøter. Mellom innslagene forsøker hun å få kontakt med søsteren Ylva, som er blitt så redd at hun nekter å forlate leiligheten.«The Recovery Channel» er et personlig og politisk prosjekt. Filmen er basert på filmskaper Ellen Ugelstads egne erfaringer som pårørende i over 25 år. Det er en hybridfilm med innslag av både fiksjon og virkelighet, om mennesker i møte med følelsesløse systemer.