Tvangsmedisinering opp i høyesterett 8. februar

Mette EllingsdalenBlogg

Høyesterett behandler sak om tvangsmedisinering 8. februar kl 09 – 14.30. Saken er åpen, så det er mulig å komme å høre på. https://www.domstol.no/no/hoyesterett/saksliste/kommende-rettsmoter/torsdag-8.februar

Høyesteretts tittel på saken lyder «Om adgangen til å kreve dom for brudd på EMK er bortfalt fordi det er gått lang tid». Det er den rettslige interessen i dom på menneskerettsbrudd som blir temaet.

Saken er ICJs pro-bono sak om menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern, som WSO har skrevet om tidligere. Det er en bratt vei å få statens ansvar for menneskerettighetsbrudd opp i retten. Det som skal behandles i høyesterett, og som man altså har tapt både i tingretten og lagmannsretten, er om saksøkerne overhodet skal få lov til å få opp saken. Hvis man vinner frem kan selve saken starte i Tingretten.

En av saksøkerne, Inger-Mari Eidsvik skriver i et FB-innlegg; Eg har møtt og vitna i Tingretten og i Lagmannsretten, men vi har altså enda ikkje avklart om eg får føre saka for domstolene. Eg er mildt sagt lettare forvirra, og det skal bli godt å innta Høgsterett og lytte frå eit Metaperspektiv. -Det er godt eg er ei tålmodig sjel.

Hun skriver også i et annet innlegg;

I Høgsterett skal eg ikkje vitne, eg skal på lik linje med deg site som verdig tilhøyrer utan skam. Mads Andenæs skal føre saka med Føniks advokater som støttespelare. ICJ Norge og ICJ International følger saka mi, Utan ICJ Norge v/Ketil Lund og Hege Orefellen sitt bidrag for å fremme sak Pro bono veit eg at dette ikkje hadde vore mulig. Tusen Takk! -Og Tusen Takk til advokatene som kjemper for alle oss! For meg er ikkje dette mi sak, dette er vår sak! Det er også saka til dei som ikkje lenger er…. La vi stå samla for at dei unge i dag skal møte ei anna verd i den lukka psykiatrien. -Eg kan og kjenne meg lita og redd, særlig om eg ser ei sprøyte. Eg har PTSD etter behandling. Men eg har valgt å køyre åpen rett frå dag ein, då skamma ikkje er mi….

Flere tusen mennesker tvangsbehandles i psykisk helsevern hvert år, og det er dessverre svært få som har mulighet til å få saken sin vurdert av retten.  Gjennom disse sakene vil det settes søkelys på statens ansvar for den konkrete etterlevelsen av menneskerettighetene i psykiatrien. Det handler om retten til ikke å utsettes for umenneskelig behandling, og at grunnleggende menneskerettigheter skal beskytte oss, også i psykisk helsevern.