Overlevering av ekspertutvalgets utredning om inkorporering av CRPD i norsk lov

Lene Auestad Blogg

Regjeringen har satt ned et juridisk ekspertutvalg som utreder hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov.
Mandag 15. januar 2024 vil ekspertutvalget ved leder høyesterettsdommer Hilde Indreberg overlevere utredningen til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kultur- og Likestillingsdepartementet inviterer til overrekkelsen:
Tidspunkt: 15.01.2024 kl. 0900-0945
Sted: Marmorhallen, Kongens gate 20, 0153 Oslo
Arrangementet vil bli tegnspråktolket. Det blir også strømmet på regjeringen.no.
Påmelding til camilla.amtun(at)kud.dep.no innen 10. januar 2024.

Del artikkelen