Fagdager om medisinfrie tilbud, Tromsø, 22.-23. januar 2024

Lene AuestadBlogg

Medikamentfritt behandlingstilbud inviterer alle interesserte til to-dagers gratis fagkonferanse om medisinfrie tilbud i Fyrhuset ved UNN Åsgård. Medisinfrie behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser kom på plass etter påtrykk fra brukerorganisasjonene og etter en ordre fra helseministeren i 2015. Vi ønsker å løfte fram kunnskap og erfaringer fra disse relativt nye behandlingstilbudene og holde den faglige dialogen varm.  

Lenke til detaljert program: https://www.unn.no/arrangementer/medisinfri-behandling—fagdag/

Program

Mandag 22.januar
Historien bak medisinfrie tilbud og erfaringer så langt: Innlegg ved bl.a. Mette Ellingsdalen (Leder i WSO, Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud) og Dagfinn Bjørgen (KBT). 

Forskning på medisinfrie tilbud:
Innlegg og plenumsamtale ved Elisabeth K. Reitan, Kari Standal, Christine Ødegård, Anne Blindheim og Stine K. Madsen.

Sosialt arrangement med faglig «touch» på kvelden.

Tirsdag 23.januar
Dypere dykk i verdigrunnlag, metoder og videre utvikling av medisinfrie tilbud i Norge.

Erfaringer fra Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNNNedre Romerike (OUS) og BET (Vestre Viken). Innlegg ved Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Ann Kristin Aasen og Magnus Hald.

Konferansen er gratis, men krever påmelding.

Påmelding: 
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/meva7cps4s