Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter

Grete JohnsenBlogg

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, Møllergata 12, 5. etasje. OBS! Midt i oktober flytter WSO til Østerdalsgata 1, inngang L. Møtene til og med 8. oktober vil være i Møllergata, fra 29. oktober vil de være i Østerdalsgata. Les mer her. 

Neste møte:  17. september 2018  kl 18.30-20.30

Møtene høsten 2018 er 27.08, 17.09, 8.10, 29.10, 19.11 og 10.12   kl 18.30-20.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

 

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

Spørsmål? Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no