Temamøte om to WSO-prosjekter

Grete JohnsenBlogg

ble utsatt til i mars 2019. Ny dato kommer så snart det er klart hvilken dag det blir.

Prosjektleder Siv Helen Rydheim presenterer bakgrunnen for prosjektene med tema:

1)    Livslange psykososiale konsekvenser og menneskerettslige spørsmål etter tvangsmedisinering i psykisk helsevern.

2)    WSO vil gjennom prosjektet bidra til at forskere og fagpersoner får større bevissthet om hvordan man kan benytte et språk som minst mulig trigger de av oss som har vært eller fortsatt er tvangsutsatt.

Påmelding til tlf 22413590 eller post@wso.no

Tvangsforskningsprosjektet er det første prosjektet som utvikles med bakgrunn i problemstillinger og forskningsspørsmål som utarbeides av mennesker med egenerfaring med tvangsmedisinering. Målet er å ferdigstille en eller flere prosjektbeskrivelse(r), og søke forskningsmidler for et (eller flere) doktorgradsprosjekter i samarbeidsbasert forskning.

 

Buss 37 mot Helsfyr til stoppested Etterstadgata som er rett ved det nye kontoret. Den går ca hvert 5. – 8. minutt på dagtid. Se mer om kollektivforbindelser her