Dialogkonferanse 20. – 21. november 2018

Siv Helen RydheimBlogg

Konferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet.

Tema 20. november: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet
Tema 21. november: Trygg nedtrapping

Program for dagene finner du her.

Det blir gjort opptak, som vil bli publisert på youtube i etterkant av konferansen.

150 deltakere er påmeldt konferansen.

Fellesaksjonen består av de fem organisasjonene Mental Helse, Aurora, Hvite Ørn og WSO.

”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp” ble startet for å kjempe frem et medisinfritt tilbud i Norge. Vi jobber for at det skal etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved alle landets helseforetak. Initiativet
til aksjonen ble tatt på brukerorganisasjonskonferansen på Hamar i 2011.
Vi har skrevet brev til Helse- og omsorgsministeren og hatt møter med Helse- og omsorgsdepartementet og med helseminister Høie. Fellesaksjonen består av organisasjonene Aurora, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende
innen Psykisk helse- LPP, Mental Helse og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Med medisinfrie tilbud mener vi medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter som et reelt og etablert valg tilgjengelig for mennesker i krise, hvor:

1. man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, eller opplever at medisiner påtvinges ved press eller overtalelse.
2. grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.
3. det kan utvikles gode behandlingskulturer for ikke-medikamentell behandling, som kan styrke et fagfelt og fagpersonell med behov for kunnskapsutvikling.

(Hentet fra Fellesaksjonens grunndokument)

Mer om medisinfrie tilbud på Fellesaksjonens nettside: http://medisinfrietilbud.no/ 

Rapport fra KBT Midt-Norge, november 2018. Utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet:

Frisk uten medikamenter?
– En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie
behandlingstilbudene i psykisk helsevernedikamenter