Statsbudsjettet 2019 Uttalelse fra WSO

Siv Helen RydheimBlogg

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome sitt innspill til statsbudsjettet 2019, som støttes av Hvite Ørn og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP. 

Øremerkede midler til følgeforskning ved de medisinfrie enhetene.

WSO ber om at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget gjør om Regjeringens innstilling, for å sikre midler gjennom øremerking til følgeforskning på de nyopprettede medisinfrie enhetene. Det er eksempelvis lite forskning på avmedisinering. Det er helt nødvendig at de medisinfrie enhetene får tildelt midler til følgeforskning, også på tiltak som støtter nedtrapping og avmedisinering. Det er stort behov for forskning innen disse områdene.

Tvangsforskningsnettverket

Det er illevarslende at Tvangsforskningsnettverket (1) legges til SIFER (2) Bakgrunnen for Fellesaksjonens krav om medisinfrie enheter var tvangsmedisineringen som mange psykoseutsatte opplever. Derfor er det viktig å se forskningen på tvang i samband med medisinfrie enheter. Det må fortsatt være fokus på psykose- og tvangsutsattes muligheter for å velge bort medisinering.

At Tvangsforskningsnettverket, slåes sammen med SIFER fra 1. januar 2019, er et dårlig signal. Det kan bety slutten på de fokusområdene nettverket har. Det kan bli slukt av «sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri». Psykoseutsatte, som er den pasientgruppa som er mest tvangsutsatt, vil bli enda mer marginalisert. Det anerkjennes i svært liten grad at det er mange som blir skadet, retraumatisert/traumatisert av tvangspsykiatriske intervensjoner, selv om dette er godt dokumentert i Paulsrudutvalgets litteraturgjennomgang, som dokumenterer skadevirkninger av tvang (3)

Tvangsforskningsnettverket kan i framtida med fordel inngå i Institutt for psykiatriskadde, som har blitt foreslått opprettet i forbindelse med innspill til ny helse- og sykehusplan. Forslaget ble innlevert fra WSO – Landsforeningen We Shall Overcome 20. juni 2018. (4)

Utfasing av tilskuddsordning

Tilskuddsordningen «Riktig og redusert bruk av tvang» blir faset ut fra 2019, hvis Regjeringens budsjett går igjennom. Potten kan med fordel økes betraktelig, og gjerne hete noe annet. For eksempel: «Hvordan erstatte tvang i psykisk helsevern med frivillighet?» Opprettholdelse og styrking av denne ordningen ser vi som ett virkemiddel i arbeidet med å redusere tvangsbruken. Å fjerne ordningen gir inntrykk av at Regjeringen ikke tar arbeidet med tvangsreduksjon på alvor.

Henvisninger:

  1. Tvangsforskningsnettverket https://www.tvangsforskning.no/aktuelt/tvangsforskningsnettverket-flytter-fra-universitetet-i-tromso-til-helse-nord/ 
  2. SIFER http://sifer.no/om_sifer
  3. Paulsrudutvalgets litteraturgjennomgang i NOU 2011:9
  4. WSOs innspill til ny helse- og sykehusplan: http://wso.no/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.20-Innspill-HOD-Ny-nasjonal-helse-og-sykehusplan-fra-WSO.pdf