Workshop om nedtrapping av psykofarmaka ved Høgskolen i Innlandet

Siv Helen RydheimArrangementer, Blogg

En viktig og framtidsrettet workshop!

Workshopen er bredt sammensatt og ønsker å belyse mangfoldet av perspektiver i møtet med ulike behov for nedtrapping av medikamenter, med særlig vekt på psykofarmaka.

Torsdag 17. januar 2019 inviterer Høgskolen i Innlandet til workshop om nedtrapping av psykofarmaka på HINN Elverum.

Se egen sak på Høgskolens nettside, hvor du også finner informasjon om påmelding: https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/workshop-om-nedtrapping-av-psykofarmaka?