Dialogkonferansen om medisinfrie tilbud

Siv Helen RydheimBlogg

ble gjennomført 20 – 21 november 2018 av Fellesaksjonen (LPP, Mental Helse, Aurora, Hvite Ørn og WSO)  i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet.

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet
Tema 2. dag: Trygg nedtrapping

Lenke til Fellesaksjonens nettside, der du finner mer informasjon om:

Konferansen 

Videoopptak fra konferansen

Presentasjoner fra innledere

Foto fra konferansen: Jan-Magne Sørensen