Kunnskapsbasert fakta om psykofarmaka

Siv Helen RydheimAntipsykotika, Blogg, Forskning

Ettersom den epidemiske bruken av psykiatriske legemidler er basert på feilinformasjon, blir det maktpåliggende for helsepersonell og forbrukere (inklusive pasienter, deres familie og pårørende) å tilegne seg en mer sann forståelse av hvordan psykiatriske legemidler «fungerer».

I stedet for autoritært å påtvinge «medikamentell ettergivenhet»,- altså lydighet i et medikamenteringsregime, må informerte terapeuter og helsepersonell ha en etisk plikt til å gi vitenskapelig og kunnskapsbasert informasjon om de egentlige effektene av psykiatriske legemidler.

Forbruker – pasient må heller ikke naivt akseptere hva enn legen foreskriver, men selv sette seg inn i-, og skaffe seg faktakunnskap om de psykiatriske medisiner, som oftest ses feilaktig fremstilt og overvurdert.

Denne oversikten fokuserer på tre grunnleggende fakta om hvordan psykofarmaka virker:

1.            Hjernesvikt

Alle psykoaktive medikamenter virker ved å gi dysfunksjoner i hjernen. Ingen psykiatriske legemidler virker ved å «forbedre eller korrigere bio-kjemiske ubalanser», eller andre antatte «biologiske feil».

2.            Forgiftning (Anosognosi – medisinsk fortryllelse)

Med alle psykoaktive medikamenter følger en tendens til subjektiv overvurdering av de positive effektene. De skadelige blir gjerne undertrykt eller maskert, noe som kan resultere i svært skadelig oppførsel. (Mani, vold, selvmord).

3.            Kronisk hjerneskade (CBI)

Spesielt den langsiktige eksponering for psykoaktive medikamenter resulterer i en svekkelse av hjerne og sjel. En svekkelse som kan bli vedvarende eller permanent, og som kan inkludere krymping (atrofi) av hjernevev.

Psykiatriske legemidler gjør ofte mer skade enn nytte. Det finnes dokumentert langt sikrere og mer effektive psykososiale tilnærminger, for behandling av hele spekteret av «psykiatriske lidelser», fra «ADHD» og «Alvorlig depressiv lidelse» til »Schizofreni. »

Originalartikkel:

Breggin, PR. (2016). Rational Principles of Psychopharmacology for Therapists, Healthcare Providers and Clients. J Contemp Psychother 46:1–13.

Because the epidemic dispensing of psychiatric drugs is based on misinformation, it is important for all health professionals, consumers, and most citizens (including patients and their family members) to have a more rational understanding of how psychiatric drugs actually “work.” Instead of enforcing authoritarian “medication compliance” in obedience to the prescriber’s orders, informed therapists and healthcare providers have an ethical duty to provide scientific information about the real effects of psychiatric drugs. Instead of naively accepting whatever the doctor prescribes to them, consumers need to educate themselves about all medications, but especially about psychiatric ones, which are consistently misrepresented and oversold.Hele artikkelen finner du på følgende lenke:

http://www.breggin.com/Breggin2016_RationalPrinciples.pdf

Relatert sak:

Stiftelsen Humanias konferanse 13.11.2018: Patologisering og medikalisering av livet / Pathologizing and medicalization of life

http://wso.no/2018/11/stiftelsen-humanias-konferanse-13-11-2018-video-tilgjengelig//

/