Temamøte mandag 23. september kl 17.00

Grete JohnsenBlogg

i WSOs lokaler i Østerdalsgata 1 L

WSO i samarbeid med WSO Oslo og Akershus inviterer til temamøte om Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (NOU 14:2019). Forslaget er ute på høring med frist 16. desember. 

Mette Ellingsdalen går gjennom de mest relevante endringene for WSOs medlemmer. 

Det blir mulighet til å komme med innspill på temamøtet. Dokumentet er omfattende, men er tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/

Det er også mulighet for alle WSOs medlemmer til å sende innspill til høringen i forkant og etterkant av møtet til Mette på post@wso.no

Mette anbefaler å starte med de tre dissensene, som omhandler menneskerettighetene og beslutningskompetanse, tvangsmedisinering og elektrosjokk. Disse er tilgjengelig på

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/sec8 
og på side 582 (tvangsmedisinering) og side 593 (tvangselektrosjokk)