Økende medikalisering

Grete JohnsenBlogg

Konferanse og lansering av boka «Medikalisering av psykososiale problemer» på Litteraturhuset tirsdag 1. oktober kl 17-21

Arrangør: Abstrakt Forlag

Program
17.00 Velkommen

17.15 Visning av dokumentarfilmen «Lykkepillen»

18.00 Pause

18.15 Anatomy of a Global Epidemic: Psychiatric Drugs and the Rise in Disability, ved Robert Whitaker

19.00. Pause

19.15 Bruk av psykofarmaka i Norge, ved Ragnfrid Kogstad

19.45 Nedtrapping av psykofarmaka, ved Yousuf Mohammad

20.15 Pause

20.30 Musikkterapi i psykisk helse, ved Hans Petter Solli

Innledere
Robert Whitaker er vitenskapsjournalist og forfatter, som har vunnet en rekke priser for arbeider innen medisin og vitenskapelige temaer. Han står også bak Mad in America Foundation, med nettstedet madinamerica.com. som har fått omfattende internasjonale forgreninger på flere språk.

Ragnfrid Kogstad er professor i psykisk helseaarbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Yousuf Mohammad er psykiater og overlege ved Hurdalsjøen Recoverysenter.

Hans Petter Solli er postdoktor ved Norges Musikkhøgskole og musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus. Han disputerte med avhandlingen «The groove of recovery. A qualitative study of how people diagnosed with psychosis experience music therapy.»

Om boken «Medikalisering av psykososiale problemer»:

Sosiale og strukturelle problemer individualiseres på mange samfunnsområder. Ikke minst i helsevesenet hvor stadig flere sider av menneskers liv sykeliggjøres og medisineres. Denne medikaliseringen, med sterkt fokus på genetiske og biologiske forutsetninger hos den enkelte, svekker forståelsen av hvordan underliggende samfunnsstrukturer påvirker folkehelsen. Ethvert livsproblem kan få plass i en diagnosekategori – innenfor et stadig økende antall diagnoser – og hvor det for hver diagnose finnes legemidler som hevdes å være løsningen. Problemet er at vi ikke har sett noen nedgang i de livsproblemene eller psykiske lidelsene legemiddelindustrien sier de har botemidler for. Problemene har tvert imot økt mye i hele den perioden som disse legemidlene har vært på markedet.

Medikalisering av psykososiale problemer handler om historiske, sosiale og kulturelle årsaker til den økende medikaliseringen vi opplever, om utviklingen i forbruket av psykofarmaka, forskningen på virkninger av ulike typer psykofarmaka og menneskerettslige konsekvenser av at medisinering, til tross for svakt evidensgrunnlag, har fått en så sterk posisjon at de som motsetter seg behandling risikerer å bli tvangsbehandlet. Men boka handler også om hvordan vi kan møte mennesker i krise ut fra en humanistisk og psykososial forståelse, blant annet gjennom dialogiske praksiser, ordningen med personlige ombud og musikkterapi.

Arnulf Kolstad er professor emeritus ved Psykologisk institutt – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Ragnfrid Kogstad er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen Innlandet. De har tidligere redigert Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket, utgitt på Abstrakt forlag i 2019.

Mer informasjon om boken på Abstrakt Forlag