BBC-radio om medikamentfrie tilbud i Norge

Mette EllingsdalenBlogg

BBC radio publiserte nylig et radioprogram om utviklingen medikamentfrie tilbud i Norge, der blant andre Mette Ellingsdalen fra WSO var med. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3csz6mg

Programmet ble fulgt av en lengre nyhetsartikkel, det må sies at nyhets-artikkelen er mye mer nyansert enn selve radioprogrammet, og det anbefales å lese denne! https://www.bbc.com/news/stories-56097028

«And it’s kind of been the same thing over and over. I’ve sought help and what they can give me is medication. And nothing really got any better.

Malin, patient in the drug-free unit in tromsø, BBC Radio «Drug-free in Norway»

Programmet gir en god fremstilling av de medikamentfrie tilbudene (i Tromsø og BET ved Vestre Viken) ved Magnus Hald og Didrik Heggdal. De to pasientene Malin og Vivian som forteller sin historie, gir viktig innblikk i hvorfor det er viktig å kunne få et tilbud uten psykofarmaka, og hvordan nevroleptika har gjort tilfriskning vanskeligere, ikke lettere for dem. Deres historier er et veldig godt eksempel på betydningen av å få muligheten til å prøve medisinfri behandling, og hvor mye det kan bety å kunne komme i kontakt med sitt eget indre og finne håp om en annen vei enn medikamenter som ikke har virket positivt for dem.

I feel like for the first time ever I’m starting to find myself. I’m starting to build up my self-esteem and I can dare to feel some hope for the future, and that is pretty amazing.

Malin, BBC-radio «Drug-free in Norway»

Den tredje pasienten som er intervjuet «Claudia» forteller at for henne er medikamentene viktige og hjelper henne. Hennes historie er også en del av virkelighetsbildet. Hun mottar i dag frivillig behandling i den tradisjonelle psykiatrien, ikke i medikament-fritt, som også er et frivillig tilbud. Det som kanskje burde kommet frem er at omtrentlig 99,5% av døgntilbud i psykisk helsevern har medikamenter som hovedbehandling, mens kanskje så mye som 0,5 % er medikamentfrie tilbud. Det er derfor ikke en realistisk problemstilling at pasienter som ønsker det ikke skal få tilgang til medikamenter i overskuelig fremtid.

«You have to tell the truth to the patient about how the medication works and what you know about it. And it seems that in co-operation with the pharmaceutical industry, they’ve told people things that are not completely correct about how medications work and what the risks are. For instance, there is a myth that there is some kind of chemical imbalance in the brains of people with serious mental problems [and] there is actually no research that really supports this.»

Magnus Hald, Psychiatrist in the medication-free unit in Tromsø. BBC radio «drug-free in norway»

Dessverre ble resultatet i radioprogrammet en skjev fremstilling av virkelighetsbildet når det gjelder medikamentfri behandling. At motstemmene får komme til i et slikt program er påregnelig og selvfølgelig, og to kjente kritikere av medisinfrie tilbud var intervjuet, psykiaterene Røssberg og T.K. Larsen. De kom med flere feilaktige utsagn i kjent stil, blant annet om at medikamentfri behandling mangler evidens og at det kun er 10 – 15 % av pasientene som ikke får effekt av nevroleptika. Det er synd at disse utsagnene ikke ble imøtegått, da det kunne vært gjort ganske enkelt. Det er en svakhet ved radioprogrammet at det ikke var noen dialog mellom oss som ble intervjuet, som kunne bidratt til et mer opplysende program. 

Mens mange av motforestillingene som ble presentert fra Røssberg og T.K.Larsen er en del av den pågående diskursen om Medisinfri behandling, er det mer problematisk er at de fikk lov å trekke fokuset over på en helt annen problematikk som overhodet ikke er knyttet til medisinfrie tilbud.

En historie om et tragisk drap, som ikke på noen måte er relatert til de medikamentfrie tilbudene, og som når man ser nærmere på det heller er et eksempel på ett feilslått og mislykket system, får dominere i deler av programmet. 

Personen, som er dømt til tvunget psykisk helsevern for drapet, hadde i følge media en historie med godt over 30 år med rusproblemer, og over 20 tidligere kriminelle dommer. Han hadde helt klart ikke fått hverken hjelp eller riktig oppfølging, hverken fra kriminalomsorgen, rusbehandling og heller ikke fra psykisk helsevern. 

Å legge ansvaret for denne tragiske hendelsen på lovendringen med innføring av samtykkekompetanse fra 2017 er et feilslått og tragisk forsøk på ansvarsfraskrivelse fra den etablerte psykiatrien. 

Å trekke det frem i debatten om medisinfrie tilbud er enda verre, og et eksempel på stråmanns-argumentasjon når det ikke er noen som helst sammenheng mellom denne hendelsen og utviklingen av nye tilbud. Den gruppen som beskrives som bekymringsfull av politimesteren i Haugesund Edgar Mannes, er ikke engang overlappende med de som får mulighet til medisinfri behandling. Det skal dog sies at han hadde en mer nyansert fremstilling av hvem det gjelder og hva som er problematikken enn mye annet vi har hørt fra politiets side i den siste tiden.

Det er ille at BBC ikke adresserte dette på en ryddig måte, så det kom tydelig frem at dette ikke er et resultat av medisinfrie tilbud, men et resultat av det dominerende og feilslåtte systemet i psykisk helsevern og rus-behandling. 

«Psychiatrists and patients around the world are watching what happens in Norway, where the government has taken decisive action to try and improve the lives of psychotic people by giving them more power over their lives. Globally, there’s a reassessment of the way people with mental illness are treated and a will to reduce coercion.«

BBC-radio «Drug-free in Norway»

Summen av programmet og artikkelen, og forhåpentligvis videre debatt, er et viktig bidrag til å få søkelyset på behovet for endring i forståelsen og behandlingen av psykiske kriser, så vi kan få noe som faktisk hjelper, og ikke skader mennesker. 

Utviklingen av medisinfrie tilbud i Norge er banebrytende, og vekker interesse internasjonalt. Vi som vet hvor vanskelig det faktisk er å få tilgang til dette tilbudet i Norge og hvor mye som mangler før det er et reellt tilbud til de som ønsker og trenger det, må kanskje trøste oss med at selve eksistensen av et slikt tilbud innenfor den statlige psykiatrien allikevel er et gigantisk fremskritt i det større bildet.

«Medication-free treatment could be just another therapeutic fad – or it could have the power to change psychiatry for good.«

BBC-radio «Drug-free in Norway»