WSO – biblioteket

Grete JohnsenBlogg

WSO har i høst fullført registreringen og sorteringen av bøker som finnes i vårt bibliotek. 
Bøkene er til utlån for medlemmer, enten ved at man kommer innom kontoret eller ved å få tilsendt bøker og returporto i posten. 

Bokliste finnes og kan lastes ned via følgende link (Listen vil alltid være oppdatert når du bruker denne linken, og kolonnen «Nye bøker» viser hvilke bøker som nylig er innkjøpt eller fått til biblioteket):  
https://www.jottacloud.com/s/130cd69deeb0b0446f8b673671908c1e2bd

Ellers kan du ringe til kontoret og etterspørre bøker. WSO har bra utvalg av gamle og nye bøker med psykiatrikritikk og erfaringer fra psykiatrien. I tillegg til fagbøker, selvhjelpsbøker, bøker om recovery og aktuelle romaner og biografier.