WSO inviterer til digitalt temamøte om ernæring og psykisk helse med Geir Flatabø

Grete JohnsenBlogg

onsdag 26. mai kl 17-19.

Geir Flatabø er lege med videreutdanning i blant annet akupunktur, neurofeedback og ortomolekylær medisin. 
Det blir et innlegg av Geir og samtale etterpå. 
Tema: 
Hvordan kan  ernæring bidra til å bedre psykisk helse?
Hvordan kan ernæring og livsstil hjelpe ved nedtrapping av psykofarmaka?

Møtet vil holdes på Zoom. Påmelding til post@wso.no innen 24. mai