Mette Ellingsdalen deltok i debatt om tvang

Grete JohnsenBlogg

Opptak av debatten ligger nå på Psykologtidsskriftets webside:

https://psykologtidsskriftet.no/aktuelt/2021/04/psykologer-og-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-vellykket

I 2021 er det 20 år siden psykologspesialister fikk anledning til å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern.?Psykologene skulle bidra til mindre tvang, men tallene fra Norsk pasientregister de siste 7–8 årene tyder på at antall tvangsinnleggelser er stabilt. Torsdag 6. mai arrangerte Psykologtidsskriftet digital debatt om tvang i psykisk helsevern.