ERNI-erklæringen

Grete JohnsenBlogg

ERNI-erklæringen: Følelser er ikke sykdom er opprettet til felles støtte for likesinnede som ser nødvendigheten av radikale endringer i psykisk helsefeltet.

Ved å underskrive ERNI-erklæringen: Følelser er ikke sykdom
slutter du deg til andre som er imot medikalisering av menneskelig lidelse.

Direkte lenke til det norske signeringsskjemaet finner du her.

ERNI-bevegelsen er internasjonal, den samler likesinnede over hele verden.
Erklæringen er oversatt til mange språk. Mad in Norway har bidratt til den norske oversettelsen av selve erklæringen i signeringsdokumentet som er lenket til over.

Her er lenke til ERNI-bevegelsens webside: https://www.ernimovement.com/ (Hvis du velger norsk som språk øverst til høyre, får du en Google-oversettelse)

Om ERNI-erklæringen

Bakgrunnen for ERNI-erklæringen er beskrevet i en artikkel på Mad in America av Paul Blackburn, en av initiativtagerne til ERNI – bevegelsen: The ERNI Declaration: Making Sense of Distress Without Disease.

Paul Blackburn, ph.d., har arbeidet i Storbritannia innenfor utdanning, sosialtjenesten og den statlige helsetjenesten i over 40 år. Paul er fransklærer og systemisk familieterapeut av bakgrunn og har arbeidet innenfor barne- og voksenpsykiatrien i en stor del av denne tiden. Han har ledet utviklingen av «Early Intervention Psychosis Services» i Hull og East Riding of Yorkshire. Han gikk av med pensjon, men vendte tilbake med den overbevisning at det ikke er for sent å endre tjenestene, slik at de gir mulighet for å bygge på personlige fortellinger og kontekstuell forståelse av lidelse

I denne artikkelen er også flere av de andre som står bak ERNI-bevegelsen presentert.

Når du har signert erklæringen, blir du del av et fellesskap og en verdensomspennende bevegelse som støtter en mer human tilnærming, som ser hele mennesket, med sin historie, sitt menneskeverd og sine rettigheter.

Vi inviterer alle til å skape forståelse og sammenheng, mellom livshendelser og situasjoner som kan forårsake menneskelig lidelse, og forstå de ulike uttrykk av disse.

Dette innebærer at vi går bort fra forståelsen av den lidende som en «sykdom og diagnose», vi vil i stedet se det unike enkeltmennesket, med sin egenforståelse og personlige fortelling.

Vi spør «Hva har skjedd med deg?» i stedet for «Hva er galt med deg?».

Formålet med ERNI-erklæringen er: 

1. Å knytte kontakter og gjøre at stemmene til ERNI-innstilte fagfolk blir mer hørt. 

2. Å knytte kontakter og gjøre at stemmene til ERNI-innstilte pasienter, familier og tjenestemottakere blir mer hørt. 

3. Å gjøre prinsippene til ERNI mer synlige. 

4. Å påvirke tjenesteutviklingen. 

Signer her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR0HFzdZcZV13LBXwlaI6adcQeSrKjsL3cpn3GFHA0cWTN8Q/viewform