Opptak fra seminaret «Framtidas tjenester innen psykososial helse» 3. desember 2021

Grete JohnsenBlogg

Tidligere publisert på Mad in Norway.

Nå er videoer fra seminaret publisert. Her finner du lenker til opptakene på Vimeo samt PP-presentasjoner fra de som brukte det.

En fullsatt sal opplevde en inspirerende dag på Litteraturhuset. Hva trengs for å skape framtidas psykiske helsetjenester? Hvordan få til endringer som gjør at flest mulig opplever å få nyttig hjelp? Mange gode og viktige løsninger ble løftet frem. 

Vi trenger både nytt innhold, med behandling som hjelper, og vi trenger en ny organisering av tjenestene. Både folk med egenerfaring og fagfolk vet masse om hva vi bør gjøre annerledes. 

Vi er nødt til å gå fra en medisinsk sykdomsmodell, der fokuset er på symptomer, diagnoser, sykeliggjøring av normale reaksjoner og «feil» med pasientene, og over til en humanistisk forståelse og hjelp som er basert på gode menneskemøter, gode relasjoner, håp, mestring og mening. Hvor hjelpen benytter seg av tilbakemeldinger fra pasientene og tjenestene er basert på menneskerettigheter.

Det handler ikke bare om kunnskap, men også om politikk og lovverk. Nå er det på tide at modige ledere og politikere endrer systemene slik at det blir mulig å jobbe på en bedre måte. Vi vet nok om hva som fungerer og hva vi må gjøre. Vi må bare begynne å faktisk gjøre det. 

Se tidligere innlegg med program og presentasjon av foredragsholderne her: https://www.madinnorway.org/2021/12/framtidas-tjenester-innen-psykososial-helse/


Birgit Valla, sjefsredaktør Mad in Norway: Velkommen. Hvorfor vi trenger et skifte innen psykisk helse?

.

Inger-Mari Eidsvik: Kva trenger den lukka psykiatrien? Korleis gi pasientane i krise gode menneskemøter?

PP-presentasjon

.

Ingrid J. Vaalund: Lenge før tilsyn og rettsvesen

PP-presentasjon

.

Vanessa proff fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter: Systemet må endres: Nyttig psykisk helsehjelp sett fra barn

.

Mette Ellingsdalen og Peter McGovern: Verdens helseorganisasjon (WHO) og QualityRights: Et radikalt skifte til psykiske helsetjenester fundert i menneskerettighetene

PP-presentasjon

.

Tore Ødegård: Når medikamentene blir lite viktig, hva blir viktig da?

PP-presentasjon

.

Didrik Heggdal og Arne Lillelien: Respekt og likeverd i møte med mennesker som strever med psykiske helseutfordringer

PP-presentasjon

.

Stine Lauritzen og Marianne Furuli, Stangehjelpa: Å gi hjelp som hjelper

PP-presentasjon

.

Inga Marte Thorkildsen: Lærdommer fra politisk endringsarbeid i Oslo

.

Ketil Lund: Lovverk for framtida

.

Berit Vegheim: Hvordan utfordrer menneskerettighetene Norge?

PP-presentasjon