WSO-posten nr 4 – 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO-posten nr 4-2021 er nå publisert og sendt til medlemmene.

Styret i WSO ønsker medlemmer og venner en god og fredfull jul og et godt nytt år.

WSO-posten 4-2021