Ressursgruppe for stemmehørere vinter / vår 2022

Grete JohnsenBlogg

Sted: WSOs lokaler i Østerdalsgata 1L, 3.etasje til og med februar.
Fra mars i WSOs nye lokale i Waldemar Thranes gate 1 B, 2. etasje

Tid: Kl 17.30

OBS. Annet tidspunkt 4. april: kl 15-17

Datoer for vårhalvåret 2022: 24. januar (avlyst), 14. februar, 14. mars, 4. april, 25. april, 23. mai og 13. juni

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Hver deltaker søker å finne språk, bruke egne ord og dele eget perspektiv. Man må ikke snakke hvis man ikke vil. Åpen dialog forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og forklaringer og aksepterer hverandres forståelser uten å prøve å overbevise andre om at egen forklaring er den eneste rette for andre.

Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtene er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til ordet.