Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud (Fellesaksjonen) søker administrasjonssekretær i 20% stilling.

Grete JohnsenBlogg

Fellesaksjonen består av representanter fra følgende organisasjoner: Aurora støtteforening, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Mental Helse og WSO- We Shall Overcome. Fellesaksjonen står samlet bak kravet om at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. 

For ytterligere informasjon: medisinfrietilbud.no

Sekretæren lønnes av organisasjonene i fellesskap, men WSO vil ha arbeidsgiveransvaret. Arbeidssted vil være i WSOs nye lokaler i Waldemar Thranes gate 1 B, 2. etasje.

Ansvar og oppgaver: 

  • Ansvar for møteinnkallinger, sakslister og referater
  • Arkivering av interne og eksterne dokumenter, korrespondanse og møtereferater 
  • Drive research – innhente informasjon
  • Vedlikeholde Fellesaksjonens hjemmeside

Ved interesse se stillingsbeskrivelsen: https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2022/02/Stillingsbeskrivelse-2022.pdf

Søknadsfrist 15. mars 2022

Ønsket oppstart 1. mai 2022

Engasjement med varighet 1 år med mulighet for forlengelse. 

For ytterligere informasjon kontakt Grete Johnsen på mail: info@medisinfrietilbud.no

Søknad sendes info@medisinfrietilbud.no