Fellesaksjonen i møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Grete JohnsenBlogg

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud hadde 8. februar et godt møte med statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen og seniorrådgiver Thor Rogan, seniorrådgiver Sjur Øverbø Andersen (storskjerm) og kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff (storskjerm).

Fellesaksjonen er et samarbeid mellom WSO, Aurora støtteforening, Hvite Ørn, Lpp og Mental Helse.

Vi kom med tydelige innspill til den nye regjeringen når det gjelder medisinfrie tilbud og ny opptrappingsplan for psykisk helse. Vi forventer at medisinfrie enheter blir med som en føring i den nye opptrappingsplanen, og at opptrappingsplanen legger føringer for en personsentrert og rettighetsbasert tilnærming i tråd med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og CRPD.

Vi leverte også våre innspill skriftlig, brevet kan leses her: https://medisinfrietilbud.no/…/20220201-Brev-til-HOD.pdf

Vi ser frem til videre samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og den nye regjeringen.

Bildet: Fra venstre Hildegun Flatabø, Aurora støtteforening, Grete Johnsen, WSO, Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Hvite Ørn, Ingrid Matheussen, LPP, Thor Rogan, HOD, Ellen Rønning-Arnesen, HOD og Jón-Ágúst Einisson, Hvite Ørn. Resten av Fellesaksjonens medlemmer hadde ikke anledning til å delta på møtet, men har bidratt gjennom det skriftlige innspillet. Det er Gunn Helen Kristiansen, Aurora, Irene Svendsen, LPP, Karl Olaf Sundfør, Mental Helse og Mette Ellingsdalen, WSO.