WSO-posten nr. 1-2022

Grete JohnsenBlogg

WSO-posten nr 1 – 2022 er nå publisert og sendt til medlemmene.

Den inneholder blant annet to høringssvar som WSO har levert. Ett til Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i kjernejournalforskriften, og ett til Stortinget angående «Representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer».

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/02/WSO-posten-2022-1.pdf