Støtt historisk rettssak om menneskerettighetsbrudd i psykiatrien

Grete JohnsenBlogg

Pengene som samles inn går direkte til å dekke utgifter ved to saker mot staten om menneskerettighetsbrudd.

Lenke til Spleis.no https://www.spleis.no/project/223146?fbclid=IwAR34awNi7IbKZ6TDtS36-dx3VCh9D8cs2w740yVi5iH7b8Pl0HoqjZCsyWA

Overlevere av tvangspsykiatri saksøker staten for brudd på menneskerettighetene.

For første gang klages staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, inn for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med psykiatrisk tvangsbehandling i Norge. Disse to sakene er de første som kommer opp for retten fra ICJ-Norge (den norske avdelingen av International Commission of Jurist) sin pro bono-gruppe for menneskerettighetssaker knyttet til tvangsbruk i psykisk helsevern.

Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset er de to saksøkerne som er utsatt for gjentatte menneskerettighetsbrudd ved gjennomføring av tvungent psykisk helsevern. De to er blitt utsatt for tvangsmedisinering, isolering og beltelegging ved flere innleggelser fra 1988 til 2016.

Sakene har stor betydning. Flere tusen mennesker tvangsbehandles i psykisk helsevern hvert år, og det er dessverre svært få som har mulighet til å få saken sin vurdert av retten.  Gjennom disse sakene vil det settes søkelys på statens ansvar for den konkrete etterlevelsen av menneskerettighetene i psykiatrien. Det handler om retten til ikke å utsettes for umenneskelig behandling, og at grunnleggende menneskerettigheter skal beskytte oss, også i psykisk helsevern.

Saken starter med første runde i juni 2022 i Oslo tingrett. Staten mener at sakene ikke har rettslig interesse og at kravene er foreldet. Saksøkerne må derfor gjennom flere dager i retten for å få avgjort disse spørsmålene først.

Både Inger-Mari, Merete og teamet som hjelper dem, er innstilt på å føre sakene hele veien gjennom rettssystemet, og videre internasjonalt hvis det blir nødvendig.

Det er allerede lagt ned hundrevis av gratis arbeidstimer fra ICJ-Norge sin pro bono-gruppe, advokatene og andre støttespillere, og det vil alle fortsette med fremover. Det er likevel utgifter som må dekkes: for eksempel reiseutgifter, rettsgebyrer og andre forberedelser. Det er avgjørende at sakene er svært godt forberedt, siden staten gjør det de kan for at menneskerettighetsspørsmålet ikke engang skal behandles av retten.

Å gå til sak mot staten er David mot Goliat, siden staten har store ressurser og mye makt.

Vi har heldigvis mange gode folk med på laget. Sakene vil føres av Føniks Advokater og professor Mads Andenæs, med støtte fra ICJs pro bono-gruppe med blant andre Ketil Lund, som er tidligere høyesterettsdommer.

Vi håper du også vil være med på laget og gi et bidrag, stort eller lite. Økonomi skal ikke stoppe oss denne gangen!

Hver krone går direkte til rettshjelp

Bak denne spleisen står organisasjonene WSO – We Shall Overcome og Hvite Ørn. Spleis.no tar et gebyr på 6,5 % av det innsamlede beløpet. WSO og Hvite Ørn vil dekke dette gebyret, så hver krone som samles inn vil gå direkte til saken. Hvis det skulle komme inn mer penger enn nødvendig, eller at saksutgiftene blir dekket av motparten når vi vinner, vil pengene gå inn i et rettshjelpsfond til støtte for andre saker om menneskerettighetsbrudd knyttet til psykiatrisk tvangsbruk.